Show Jana Krause

Karel Nejedlý

Karel Nejedlý v SJK 2. 1. 2019; terapeut, jehož pomoc vyhledaly již stovky lidí. Říká, že změnit svůj život můžeme jen my, nikdo jiný to za nás neudělá… “Řadu let jsem pracoval většinou pomocí regresní terapie. Přitom jsem si uvědomil určité principy, podle nichž všichni žijeme a které mi zásadně pomohly při vzniku i rozvíjení metody RUŠ. Zlomový okamžik pro vznik RUŠky byla přednáška v ášramu v jižní Indii. Měl jsem tam problém a hloubal jsem, jak z toho ven. Přišlo mi na mysl řešení, které jsem hned použil sám na sobě, a zjistil, že funguje. Bylo to pro mě obrovské překvapení, tak rychle, jednoduše, přímočaře jsem se zbavoval toho, co mě zatěžovalo! Po příjezdu domů jsem tento princip aplikoval u svých klientů a účastníků seminářů. Postupně jsem z toho vytvořil metodu, kterou jsem později nazval RUŠ. Během další praxe jsem ji ještě více zjednodušil a zprůhlednil,” říká Karel Nejedlý. „Moje vize je taková, že se nikdo nemusí trápit,“ dodává. Zkratka RUŠ znamená rychlá, účinnná a šetrná změna skutečnosti. Za pomocí RUŠky terapeut může ulevit nejen od psychických, ale i fyzických problémů. Nezáleží na tom, zda člověka trápí problémy v práci, vztazích nebo kdekoli jinde. Dokonce prý ani nezáleží, jestli se traumatická událost stala před týdnem nebo před dvaceti lety.

Exit mobile version